Soutěž 2011 „Řeka očima dítěte”

Další výtvarná soutěž „Řeka očima dítěte” se v roce 2011 konala na území České republiky. Soutěže se zúčastnili žáci čtvrtých tříd základních škol v Moravskoslezském kraji. Oslovili jsme následující školy:

- Základní a mateřská škola Šenov u Nového Jičína

- Základní škola a mateřská škola Žabeň

- Základní škola a mateřská škola Vřesina

- Základní škola Ostrava-Petřkovice

- Základní škola a mateřská škola Bohumín

Komise, které přesedala grafička Monika Moderska, hodnotila 102 práce, zaslané do soutěže. Dvanáct vybraných prací jsme použili k přípravě kalendáře MKOOpZ na rok 2012. Navíc obdrželo devět autorů výtvarných prací čestná uznání.

Slavnostní předání cen se konalo 27. září 2011 v konferenčním sále hotelu Harmony Club v Ostravě. Všichni účastníci soutěže obdrželi knižní odměny, upomínkové diplomy, kalendáře na rok 2012 a reklamní suvenýry MKOOpZ. Společně s dětmi jsme si poslechli zajímavou prezentaci o bohatství světa zvířat a rostlin v malebném hraničním úseku Odry, kterou přednesl ochránce přírody pan Jiří Šuhaj.

Děti se spolu s námi dobře bavily a pochutnaly si na sladkém pohoštění. Těší nás, že se žákům líbil kalendář s vítěznými výtvarnými pracemi!

Práce, které byly v soutěži odměněny.