Řeka očima dítěte

Abychom dětem přiblížili Odru a uviděli ji jejich očima, uspořádali jsme výtvarnou soutěž pro žáky základních škol. Naši soutěž, která se konala v letech 2010-2012, jsme proto nazvali „Řeka očima dítěte”. K účasti ve výtvarné soutěži jsme pozvali žáky ze států ležících v povodí Odry, tzn. z České republiky, Polska a Německa.

Děti nás nadchly svým neotřelým pohledem na řeku. Pro jedny je Odra především místem k rekreaci: u Odry je možné příjemně trávit čas rybařením, opalováním nebo stanováním. Řeka se vine malebnou krajinou porostlou lesy, protíná pole a pastviny.

Pro jiné žáky je Odra vodní cestou, po které plují nákladní čluny, výletní parníky a lodě. Děti si všimly také staveb na řece a často malovaly mosty nebo dokonce jezy. Některé obrázky znázorňují Odru jako součást měst nebo jako řeku tvořící státní hranice.

Doufáme, že jsme touto soutěží zaseli příslovečné semínko, které přinese plody v podobě vašeho zájmu o přírodu, která nás obklopuje.

Prohlédněte si obrázky namalované vašimi vrstevníky!

Prohlédněte si obrázky namalované vašimi vrstevníky!