Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním

Sekretariát MKOOpZ
ul. M.C. Skłodowskiej 1
50-381 Wrocław