Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem

Sekretariat MKOOpZ
ul. M.C. Skłodowskiej 1
50-381 Wrocław