shakeWitaj

Drogie Dzieci,

rzeka Odra przepływa przez terytorium trzech sąsiadujących ze sobą państw – Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej. Jak zapewne wiecie, państwa te współpracują gospodarczo i politycznie w ramach związku państw, zwanego Unią Europejską. W celu usprawnienia współpracy międzynarodowej w dorzeczu Odry, zwłaszcza w zakresie zadań polegających na ograniczaniu zanieczyszczenia rzeki oraz zagrożenia powodziowego, powołano Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.

Stronę tę przygotowaliśmy specjalnie z myślą o Was. Możecie tu znaleźć różne informacje oraz ciekawostki dotyczące Odry.

Życzymy miłego „myszkowania” na stronie

MKOOpZ