shakeVítáme tě

Milé děti,

řeka Odra protéká územím tří sousedících států: České republiky, Polska a Německa. Jak jistě víte, probíhá mezi těmito státy hospodářská a politická spolupráce v rámci sdružení zvaného Evropská unie. Pro zlepšení mezinárodní spolupráce států v povodí Odry, zejména v oblasti omezení znečištění řeky a snížení povodňového ohrožení, byla zřízena Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním.

Tato stránka je určena především dětem. Můžete se zde blíže seznámit s řekou Odrou a jejími zajímavostmi.

Ať se vám naše stránka líbí!

MKOOpZ