Konkurs plastyczny 2011 „Řeka očima dítěte”

Kolejny konkurs plastyczny „Řeka očima dítěte“ (Rzeka w oczach dziecka) zorganizowano w roku 2011 na terenie Republiki Czeskiej. W konkursie udział wzięli uczniowie czwartych klas szkół podstawowych z Kraju Morawsko-Śląskiego, którzy reprezentowali następujące szkoły:

- Základní a mateřská škola Šenov u Nového Jičína

- Základní škola a mateřská škola Žabeň

- Základní škola a mateřská škola Vřesina

- Základní škola Ostrava-Petřkovice

- Základní škola a mateřská škola Bohumín

Jury, pod przewodnictwem grafika, pani Moniki Moderskiej, oceniło 102 prace nadesłane na konkurs. Dwanaście wybranych prac posłużyło nam do stworzenia kalendarza MKOOpZ na rok 2012. Dodatkowo pięciu pracom przyznane zostało wyróżnienie.

Uroczyste wręczenia nagród zorganizowaliśmy w dniu 27 września 2011 r. w sali konferencyjnej Hotelu Harmony Club w Ostrawie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy, kalendarz 2012 oraz upominki reklamowe MKOOpZ. Wspólnie z dziećmi wysłuchaliśmy referatu o bogactwie świata zwierząt i roślin na malowniczym, granicznym odcinku Odry, które na nasze zaproszenie wygłosił pan Jiří Šuhaj.

Mamy nadzieję, że dzieci miło spędziły czas w naszym towarzystwie i przy słodkim poczęstunku. Cieszymy się, że kalendarz ze zwycięskimi pracami bardzo spodobał się uczniom!

Obejrzyj nagrodzone prace konkursowe.