Biblioteczka

1

Czapla Siwa (Ardea cinerea*)

Ptak nieco mniejszy od bociana. Jego nazwa związana jest z szarym ubarwieniem ptaka. W czasie lotu można go łatwo rozpoznać po charakterystycznym zgięciu szyi w kształcie litery „S”. Występuje na terenach, gdzie rzeki i zbiorniki wodne sąsiadują z lasami. Często widywany jest również na łąkach i pastwiskach, a szczególnie licznie na stawach rybnych, gdzie wypatruje łatwej zdobyczy. Czapla siwa poluje głównie na ryby, a także płazy, gady, małe ssaki i większe owady. Jest bardzo żarłoczna. Swoją zdobycz, sięgającą nawet 20 cm, połyka w całości. Gniazda buduje w koronach wysokich drzew, rzadziej na krzewach lub w trzcinach. Przeważnie gniazduje w koloniach lęgowych zwanych „czaplińcami”. Czaple coraz częściej nie odlatują na zimę, gdyż znajdują liczne zbiorniki wodne przy elektrowniach lub ujściach ścieków, które nie zamarzają.

Trudne słowa :)

nazwa łacińska* – w świecie nauki stosuje się ją dla zwierząt i roślin w celu ułatwienia identyfikacji.

kolonia lęgowa – miejsce gromadnego gniazdowania ptaków, ptaki mogą zakładać kolonie jednogatunkowe, a także mieszane, w których występuje więcej niż jeden gatunek (np. czaple wspólnie z kormoranami) .