Knihovna

1

Volavka popelavá (Ardea cinerea*)

Brodivý pták trochu menší než čáp. Jeho název souvisí s šedým zbarvením peří. Za letu má charakteristicky zakřivený krk ve tvaru písmene „S”. Žije u řek a vodních nádrží sousedících s lesy. Často je spatřována i na loukách a pastvinách. Hojně se vyskytuje zejména u rybníků, kde snadněji nachází potravu. Volavka popelavá loví hlavně ryby, ale také obojživelníky, plazy, malé savce a větší hmyz. Je velice žravá. Svou kořist, velkou i 20 cm, polyká vcelku. Hnízda si staví v korunách vysokých stromů, zřídka na keřích nebo v rákosí. Hnízdí převážně v hnízdních koloniích. Stále častěji se stává, že volavky na zimu neodlétávají, protože nacházejí nezamrzající vodní nádrže u elektráren nebo ústí odpadních vod.

těžká slova :)

latinský název* – používá se v přírodních vědách pro označení rostlin a zvířat k jejich snadnější identifikaci

hnízdní kolonie – místo hromadného hnízdění ptáků; ptáci mohou tvořit jednodruhové i smíšené kolonie, ve kterých žije více druhů ptáků (např. volavky společně s kormorány)